Digitale Handtekening in Youforce

Information

HR-afdelingen stellen jaarlijks talloze documenten op waarvoor een juridisch geldige handtekening vereist is. Denk aan een nieuw contract, wijzigingen in de arbeidsovereenkomst, betaald ouderschapsverlof of een studieovereenkomst. Het op papier verwerken van documentstromen is tijdrovend, foutgevoelig en omslachtig. Documenten worden vaak heen en weer gestuurd, raken kwijt of komen incompleet of zonder handtekening terug. Met de Digitale Handtekening in Youforce zet je de volgende stap in een volledig digitale, efficiënte en veilige verwerking van al je documenten. Met deze oplossing bepaal je zelf wie een document moet tekenen en binnen welke termijn. Zo weet je precies waar de documenten zich bevinden en bewaak je actief de doorlooptijd. Medewerkers ondertekenen eenvoudig de documenten, ook via hun mobiele telefoon. Zoekgeraakte en te laat ingeleverde documenten behoren hiermee tot de verleden tijd. Ook zorgt de digitale handtekening voor een duidelijk audit trail, omdat de software logt wie wanneer welk document heeft verzonden en ondertekend. En tot slot draag je met de Digitale Handtekening bij aan een beter milieu. Voordelen Digitale Handtekening in Youforce - Grip op je documentenstroom - Directe koppeling met het personeelsdossier - Eigen documenten via drag & drop toevoegen - Geen consultancy nodig, je kan direct beginnen - Onderteken waar en wanneer dat nodig is, ook op je mobiel - Draagt bij aan groen maatschappelijk verantwoord ondernemen - Dezelfde rechtsgeldigheid als een ‘natte’ handtekening - Bespaar tijd en kosten
Binnen welke branche valt het product of de dienst?
Gezondheids- en welzijnszorgOverheidZorg